dół

TERMINY STOSOWANE W REGULAMINIE

 1. DYSPONENTEM serwisu internetowego www.konsultacja.info zwanego dalej SERWISEM, jest prof. dr hab. med. Stanisław Dąbrowiecki, adres: 85-654 Bydgoszcz, Mierosławskiego 12/1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. SERWIS: strona internetowa www.konsultacja.info działa w celu organizacji konsultacji internetowych online (zwana dalej KONSULTACJĄ) z prof. dr hab. Stanisławem Dąbrowieckim.

 3. Każdy odwiedzający Serwis jest określany w niniejszym regulaminie mianem UŻYTKOWNIKA. Usługa określone w niniejszego regulaminu może nabywać jedynie Użytkownik występujący w charakterze konsumenta.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Serwis przeznaczony jest wyłączenie do złożenia przez Użytkownika zamówienia na KONSULTACJĘ - rozmowę online z prof. Stanisławem Dąbrowieckim

 2. Dysponent serwisu dokłada starań, aby korzystanie z niego było bezpieczne dla użytkownika. Dysponent nie odpowiada za zaniedbania Użytkownika związane z ochroną jego komputera przez zagrożeniami płynącymi z korzystania z sieci Internet, takimi jak wprowadzenie do pamięci komputera wirusów lub udostępnienie pamięci komputera osobom nieupoważnionym, podczas połączenia internetowego. Dysponent zapewnia, że skanuje programem antywirusowym każdy plik udostępniany w ramach Serwisu.

 3. Bezpieczne, szyfrowane połączenie podczas realizacji płatności zapewnia serwis PayU, na zasadach określonych w regulaminie usług dostępny na stronach www.payU.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez SERWIS wyłącznie do celów realizacji KONSULTACJI, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji dla celów rachunkowych i korespondencji z Użytkownikiem, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie tych danych również w innym celu.

 2. Podczas wizyty w Serwisie w pamięci komputera Użytkownika mogą zostać zapisane dane w postaci plików cookie. Pliki te służą do przechowywania informacji niezbędnych do świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz do statystycznej analizy ruchu w witrynie internetowej. Użytkownik może zablokować funkcję zapisywania plików cookie w pamięci swojego komputera wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Pliki cookie dla celów statystycznych, generowane przez usługę Google Analytics mogą zostać ponadto zablokowane przez Użytkownika poprzez pobranie dodatku na stronie Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

KONSULTACJA

 1. Każdy Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu wybiera temat KONSULTACJI oraz czas jej rozpoczęcia (dzień, godzina).

 2. W ramach odpłatności o wyznaczonym czasie nawiązywane jest połączenie programem komputerowym SKYPE pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a prof. Stanisław Dąbrowieckim. Organizacja tego połączenia, wymagania sprzętowe oraz programowe są szczegółowo opisane w SERWISIE. Brak spełnienia tych wymagań może spowodować niemożność nawiązania połączenia.

 3. Warunkiem niezbędnym dla przeprowadzenia Konsultacji jest dobra jakość transmisji dźwięku i obrazu – satysfakcjonująca obie strony (Użytkownika i prof. Stanisław Dąbrowieckiego). Brak spełnienia tego warunku może być przyczyną odstąpienia od konsultacji (ew. wyznaczenia nowego terminu) przez każdą ze stron.

 4. Gdy brak możliwości połączenia z winy Użytkownika zostaje zaproponowany nowy termin, zgodnie z wolnymi terminami na Kalendarzu http://www.konsultacja.info/index.php/umow-sie-na-konsultacje?view=book&pid=1 . Procedura taka może być powtórzona 3 razy – brak satysfakcjonującego obie strony połączenia głosowego i obrazowego w trakcie tych prób powoduje odstąpienie od kolejnych połączeń. Po trzech próbach - w związku z czasem zajętym przez próby zestawienia połączenia - opłata poniesiona przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.

 5. Brak możliwości połączenia ze strony prof. Dąbrowieckiego – jeżeli nie będzie trwałej możliwości nawiązania połączenia z powodu działania jakiegokolwiek elementu ze strony prof. Stanisław Dąbrowieckiego i konsultacja będzie nie do zrealizowania a UŻYTKOWNIK nie wyrazi zgody na następny termin konsultacji - UŻYTKOWNIK otrzyma całkowity zwrot odpłatności na swoje konto w serwisie PayU lub na kartę płatniczą, konto bankowe której użył podczas dokonywania płatności za pośrednictwem PayU.

 6. UŻYTKOWNIK, w ramach jednej odpłatności, ma prawo do rozmowy trwającej do 40 minut. Porady mogą dotyczyć tylko jednej osoby tej, na którą była zarejestrowana KONSULTACJA.

 7. KONSULTACJE odbywają się na tematy, w których prof. Stanisław Dąbrowiecki czuje się kompetentny, to jest: chirurgia bariatyczna (chirurgiczne leczenie otyłości), chirurgia przepuklin ściany brzucha oraz chirurgiczne korekcje deformacji ściany brzucha. Odpowiedzi mogą zostać również udzielone na pytania z chirurgii ogólnej. Życzenia uzyskania informacji z innych dziedzin medycyny nie będą spełnione. Zakres konsultacji jest szczegółowo opisany w SERWISIE; brak udzielenia informacji z innych dziedzin medycyny nie może być podstawą do reklamacji usługi, w tym żądania zwrotu poniesionej opłaty za konsultację.

 8. Konsultacja na odległość przy wykorzystaniu rozmowy online przez internet nie jest świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Nie jest to kompletna konsultacja lekarska ani porada lekarska. Informacje uzyskane w ten sposób nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez UŻYTKOWNIKA leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków, itp.

 9. KONSULTACJA nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym. Postawienia tym sposobem ostatecznej diagnozy jest NIEMOŻLIWE. Prof. dr hab. Stanisław Dąbrowiecki nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Użytkownika do przekazanych informacji za pośrednictwem serwisu www.konsultacja.info

 10. Wprowadzone przez Użytkownika dane, jak i informacje przekazane za pośrednictwem Środków Komunikowania się na Odległość za pośrednictwem serwisu www.konsultacja.info oraz dane będące wynikiem Konsultacji nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.

REZYGNACJA z KONSULTACJI

 1. Cena i inne istotne warunki związane ze świadczeniem usług są podane na stronach Serwisu w procesie składania zamówienia.

 2. Rezygnacja z KONSULTACJI po wniesieniu opłaty jest możliwa pod warunkiem zawiadomienia (stosowny mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) DYSPONENTA minimum 24 godziny przed ustalonym terminem KONSULTACJI, co musi być mailem zwrotnym poświadczający przyjęcie informacji o rezygnacji z konsultacji. Rezygnacja z konsultacji powoduje zwrot opłaty na konto Użytkownika.

 3. Dysponent przyjmuje płatności za pośrednictwem systemu PayU. Dokonując płatności za pośrednictwem PayU. Użytkownik akceptuje regulamin PayU zgodnie ze swoim oświadczeniem złożonym podczas dokonywania płatności.

REKLAMACJA

 1. Każdy Użytkownik korzystający z KONSULTACJI ma możliwość złożenia reklamacji. W szczególności może ona dotyczyć braku połączenia internetowego, niskiej jakości połączenia ze strony prof. Dąbrowieckiego, nieuzyskania poszukiwanych informacji medycznych, itd. Ocena zasadności reklamacji jest po stronie Dysponenta. Uznanie reklamacji skutkuje zwrotem Użytkownikowi wniesionej opłaty.

 2. Reklamacja może zostać dokonana w formie pisemnej poprzez przesłanie listu na adres 85-654 Bydgoszcz, Mierosławskiego 12/1 albo w formie elektronicznej przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej złożono reklamację. Sposób załatwienia reklamacji przez Dysponenta nie uniemożliwia Użytkownikowi dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

PODUMOWANIE

 1. Dysponent strony www.konsultacja.info wyłącznie te dane, które podano w procesie rejestracji na konsultację a konkretnie są to: imię, nazwisko, adres email nr telefonu. Wszelkie inne informacje zawarte w tzw. plikach cookies przetwarzane są zgodnie z prawem europejskim, wyłącznie dla celów statystycznych i całkowicie anonimowo. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, a wysyłając odpowiednią prośbę na ww. adres email nawet usunąć całe konto.

 2. System informatyczny www.konsultacja.info został zaprojektowany tak, aby wszelkie dane podawane przez Użytkownika, również finansowe, były bezpieczne. Dlatego powierzamy obsługę płatności za zamawiane na stronie www.konsultacja.info usługi zaufanemu operatorowi, jakim jest PayU. Adresu email podanego przy rejestracji nie będzie przekazany innym osobom.

 3. Dane Użytkownika nie będą wykorzystanie do żadnych innych działań – poza umówieniem terminu Konsultacji. Informacje zdrowotne zebrane w trakcie konsultacji są poufne – objęte tajemnicą lekarską. Przechowywanie danych Użytkowników dla celów sprawozdawczości czy wykonania Konsultacji nie wymaga rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO zgodnie z art.43 ustawy o ochronie danych osobowych.

dół
324

przeprowadzone konsultacje

1452

zaoszczędzone godziny pacjentów

dół

Dostępność

Satysfakcja pacjenta

Komfort konsultacji

projekt i wykonanie Fastlan.pl